Robobloq

Robobloq: Ապագայի կրթություն

Robobloq micro:bit programming controller

Creatoy-ը երկար ուսումնասիրությունից հետո ընտրել է Robobloq-ը որպես բարձր տեխնոլոգիական կրթության հարթակ STEM* (գիտություն, տեխնոլոգիա, կրթություն, մաթեմատիկա) ուսումնական ծրագրերի համար .
Robobloq-ը տրամադրում է ամբողջական ուսումնական փաթեթ ռոբոտաշինության ուսումնասիրման համար:
*STEM: Science, Technology, Education, Mathematics

Robobloq's հիմքը և բաղադրությունը

Մեխանիկական

Robobloq Ռոբոտի հենքը բաղկացած է 500+ անոդացված ալյումինե մասերից և բարդ մեխանիկական հանգույցներից, ինչպէս նաև որակյալ շարժիչներից: Մասերը ոչ տոքսիկ են, բավականին պինդ և նաչատեսված են բազմակի օգտագործման համար:

Էլեկտրոնիկա

Robobloq-ն ունի ավելի քան 40 մւդուլներ, ինչպիսին է Camera module, USIM module, Memory module, Solar Power module, Pressure Sensor module, and Gas sensor module. Այս մոդուլները համատեղելի են drag-and-drop կոդավորման ինտերֆեյսի և տարածված ծրագրավորման լէզուների հետ ինչպիսիք են Python, JavaScript, C++ և Swift-ը.

Software & Application

After building robots, users can control, code and customize them within one fun-filled app that allows children to enhance their logical thinking ability. Our friendly user interface makes it easy for children to get started quickly. Robobloq products are based on Arduino so they can also be customized in a more advanced way.